Optimaal gebruik maken van subsidies op “no cure no pay basis”

Subsidieverwerving vereist kennis van en ervaring met de duizenden subsidieregelingen en fondsen die Nederland en de Europese Unie kennen.
Van Schravendijk Consultancy ondersteunt organisaties,  bedrijven en overheden bij
 • het analyseren van alle subsidiemogelijkheden
 • het definiëren van te subsidiëren projectvoorstellen,
 • het aanvragen van subsidies, kredieten, tegemoetkomingen etc..

Van Schravendijk Consultancy onderkent subsidiekansen en opereert met uw belang voor ogen.

Door haar kennis op het terrein van de subsidieregelingen en haar uitgebreide netwerk in "subsidieland" weet Van Schravendijk Consultancy de juiste subsidieregelingen te vinden die bij uw organisatie passen.

Bovendien doen wij dat op “no cure no pay basis” zodat u dat u geen enkel risico loopt!

Een vast percentage van de aan u toegekende subsidie wordt door Van Schravendijk Consultancy berekend voor haar diensten.  

 
 • WBSO (Wet bevordering speur en ontwikkelingswerk)
  De WBSO is een subsidie op de loonkosten van eigen werknemers die zich bezighouden met:?- product- en procesontwikkeling?- ICT ontwikkeling technisch nieuwe programmatuur?- technisch haalbaarheidsonderzoek?- wetenschappelijk onderzoek?- technisch onderzoek naar verbetering eigen productieproces
 • RDA (Research en development aftrek)
  Met ingang van kalenderjaar 2012 heeft u een aanvullende fiscale aftrek van 40% van de som van de kosten en uitgaven die direct samenhangen met speur- en ontwikkelingswerk. Bovendien betaalt u slechts 5% belasting over de afgeleide winst die u kunt koppelen aan uw WBSO-activiteiten en/of octrooien in plaats van de reguliere 20 of 25%.
 • Toeristische sector
  Bent u bezig met een innovatief project of met het realiseren van een kwalitatieve verbetering of capaciteitsuitbreiding in de toeristische of recreatieve sector? De meeste van deze regelingen zijn beschikbaar voor bedrijven in de provincies Friesland, Overijssel, Groningen, Drenthe en Flevoland.
 • PSI (Private sector investeringsprogramma)
  Bent u van plan te investeren in opkomende markten en leidt dit tot duurzame economische groei in het betreffende land? Werkt u hierbij samen met een lokale partner? In dat geval vormt het Private Sector Investeringsprogramma een uitstekende subsidiemogelijkheid. Voor PSI subsidie komen in aanmerking alle investeringen in hardware zoals kosten van machines, productieapparatuur, gebouwen, maar ook in software zoals kosten voor het trainen van lokale werknemers. De PSI subsidie bedraagt in de regel 50% van uw projectkosten met een maximum subsidie van € 750.000 per project.
 • NIOF (Noordelijke innovatie ondersteuningsfaciliteit)
  De NIOF regeling is bedoeld ter stimulering van strategische activiteiten op het gebied van innovatie en samenwerking, marketingplannen, marktverkenning, haalbaarheidsonderzoeken en internationalisering voor MKB-ondernemingen.in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.
  Ondernemers kunnen NIOF subsidie aanvragen voor een bijdrage in de advieskosten door een externe adviseur. Die experts kunnen ingehuurd worden voor:
  • Ontwikkelingsproject (en het bouwen van een prototype)
  • Strategisch marketingplan
  • Marktverkenning
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Bedrijfsovername
 • EIA (Energie investeringsaftrek voor ondernemers)
  Bent u in voornemens te investeren energiebesparende technieken, bedrijfsmiddelen of de toepassing van duurzame energie. Dan is de kans groot dat u maar liefst 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming. De EIA kan worden toegepast naast de gewone investeringsaftrek.
 • MIA (Milieuinvesteringsaftrek voor ondernemers)
  Bent u voornemens te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan is de kans groot dat u in aanmerking komt voor MIA subsidie. U kunt dan maximaal 36% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming. De MIA kan worden toegepast naast de gewone investeringsaftrek.


Van Schravendijk Consultancy
Postbus 14515 - 1001 LA Amsterdam
Tel: 020 4221512 - Fax: 020 4220105